Mé články

 • Vyživovací povinnost rodičů vůči studujícímu dítěti

  Vyživovací povinnost rodičů vůči studujícímu dítěti

  Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II.ÚS 2121/14 ze dne 30. září 2014 V případě rozhodování obecných soudů o vyživovací povinnosti je třeba přihlížet i k věku dítěte. Jakkoliv platí, že dosažení zletilosti dítěte nemá pro trvání vyživovací povinnosti hmotněprávní význam, je odlišná situace u nezletilého dítěte, které je s ohledem na stupeň svého fyzického […]

 • K vybraným argumentům pro střídavou péči k dětem

  K vybraným argumentům pro střídavou péči k dětem

  Je prokázáno, že děti ve střídavé péči obou rodičů jsou významně lépe adaptovány ve všech ukazatelích: tělesné a duševní zdraví, rodinné vztahy, behaviorální a emoční adaptace, sebeúcta, než pokud jsou děti v péči pouze jednoho rodiče. V rámci střídavé péče každý z rodičů dokážou svým výchovným přístupem a autoritou vůči dětem lépe zajistit jejich zdravý […]

 • Nálezy Ústavního soudu ČR ve věci střídavé péče

  Nálezy Ústavního soudu ČR ve věci střídavé péče

  Předpoklady pro střídavou péči: Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1554/14 ze dne 30. prosince 2014 Střídavá péče o dítě připadá v úvahu tehdy, pokud oba rodiče projevují o svěření dítěte do péče upřímný a skutečný zájem (subjektivní kritérium) a oba naplňují relevantní objektivní kritéria zhruba ve stejné míře. Při svěřování dětí do […]

Mé další webové stránky